Бета-блокерите – първи избор при млади хипертоници.

Лезиите на лигавицата на устната кухина са често срещана патология, която засяга всички възрасти.

Активна борба срещу алергичен ринит и уртикария.

стана обект на дискусия във фирмен симпозиум на EGIS.

Комбинацията селективен бета-блокер/ тиазиден диуретик в ниски дози е с по-нисък профил на безопасност от монотерапия.

Инфертилитет и стерилитет – два проблема, които свързват гинеколози и ендокринолози.

Изводи от работните групи в уъркшопа на Sanofi, проведен на 27-29 април.

Доц. Симеонова: „Това е доказан щам, който има изключително позитивни ефекти върху детското здраве и възрастния организъм.”

При липса на контра индикации, пациентите със стабилна СН и с потисната ЛК ФИ трябва да бъдат лекувани с бета-блокери.

От 30 март до 1 април в София се проведе Първа научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”.