Това заяви председателят на Сдружението на лекарите от ТЕЛК-София д-р Боряна Холевич.

Предстоящата реформа в ТЕЛК предвижда отнемане на инвалидни пенсии не само на хора, които работят, но и за тези, за които се прецени, че евентуално биха могли да работят. Това заяви председателят на Сдружението на лекарите от ТЕЛК-София д-р Боряна Холевич, която коментира планираните промени, касаещи експертизата на хората с увреждания.
Тя посочи, че се предвижда новосъздадени комисии към НОИ да преценяват дали дадено лице ще има право на инвалидна комисия или не, защото евентуално би могло да си намери заетост. „Работодател на тези комисии е НОИ – в резултат максимален брой хора ще бъдат насочвани към Агенцията по заетостта, за да си търсят работа. Кога ще си намерят и дали изобщо ще си намерят работа е съвсем друг въпрос. Това обрича хиляди хора да останат без никакъв доход“, категорична бе тя.
Д-р Холевич попита с какви средства ще живеят тези хора в случай, че бъдат включени в обучение към агенцията или докато си намерят работа, което по думите й може да продължи с години или изобщо да не се случи. Друга проблемна ситуация би възникнала при насочване за рехабилитация с оглед възстановяване на работоспособността. С какви средства ще живее човекът, докато провежда рехабилитация и кой ще плаща тази рехабилитация, попита д-р Холевич.
Тя обясни още, че комисиите към НОИ ще работят въз основа на документите, издадени в рамките на медицинската експертиза, като по преценка ще могат да изискват повтаряне или извършване на допълнителни изследвания. Според нея разделянето на медицинската експертиза от социалната и професионалната е в противоречие с модела на Международната класификация на човешкото функциониране, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация, приета през 2001 г. от всички държави членки на ООН. Тя определя увреждането като комплексен феномен и съчетава медицинския и социалния подход в една концепция, поради което следва да се извърши едновременно от мултидисциплинарен експертен екип.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече