Да подобри здравеопазването и контрола над инфекциозните заболявания в ромските общности.

Организираха за първи път в рамките на МУ-София, първата международна Еразъм седмица за преподаватели.

Международната конференция на Факултет по обществено здраве, МУ-София, се проведе на 9-10 октомври 2017 г.

Международна конференция на Факултет по обществено здраве, МУ-София, ще се проведе на 9-10 октомври 2017 г.

Ще помагат за по-добро здравеопазване и контрол на инфекциозните заболявания в ромските общности.

Събитието ще се проведе в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ".

Това се случи на среща на преподаватели от Факултети и катедри по обществено здраве в страната.

Това коментира проф. Воденичаров, Факултет по обществено здраве.

От тази година Департаментът по биоетика при ЮНЕСКО обявява Първото глобално честване на Световен ден на биоетиката.

"Здравен политик, мениджър на 2015г."

Здравният политик е този, който търси партньорство, а не разделение, твърди създателят и първи декан на Факултета по обществено здраве при МУ-София.