Те се състояха през месеците април и май.

УК и БК са две от най-често срещаните форми на възпалително-чревни заболявания.

Терапевтични стратегии за директен противовирусен ефект и за повлияване на мишени в прицелните клетки.

Получено е регулаторно одобрение от всички необходими държавни органи.

В интердисциплинарен уебинар по темата се включиха над 300 медицински специалисти.

Ще се проведе на 5-ти май от 18 часа.

Защо броят на лимфоцитите е от значение?

Показва предпочитанията на пациентите към терапевтичните опции за лечение на предсърдно мъждене.

За първа линия лечение на пациенти с ALK+ недребноклетъчен карцином на белите дробове.


Технологичната промяна в полза на пациентите.