Проф. Тишева: „Терапията да бъде на база оценка на индивидуалността на пациента.”

Изследването е извършено от екип от независими изследователи и е проведено от FDA.

Повече по темата – от проф. Георги Момеков, дф.

Новостите в лечението бяха обсъдени на научен форум на Българското Онкологично Научно Дружество.

Представиха от фармацевтична компания Takeda.

Представиха от фармацевтична компания EGIS.

Те бяха представени на годишните срещи на ACC и AMCP.

Това препоръчаха специалисти на експертна среща на Медис.

Лекция на тази тема изнесе проф. Масларов в Търговище.

Срещата се състоя в Женева в началото на април.