Медикаментът бе представен по инициатива на Sanofi.

Лекция по темата, изнесе доц. Пенев, началник Клиника по кардиология в Ст. Загора.

За лечение на диабет тип 2, показал значимо понижаване на кардиоваскуларен риск.

Лекарството атакува холестерола и дава нови възможности за пациентите с непоносимост към статини.

Даде положително становище за медикамент на Boehringer Ingelheim.

За лечение на напреднал плоскоклетъчен рак на белия дроб.

Отчетоха от фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim.

Бе включен в актуализираните международни ръководства за лечение на идиопатична пулмонална фиброза.

Резултатите от междинен анализ на Фаза III на пациентското проучване RE-VERSE AD™.

Доклад на тази тема, изнесе доц. Ив. Стайков.