Събра водещи специалисти в областта на ревматологията.

Д-р Давидов, който изнесе презентация с подкрепата на Astellas в рамките на провелия се на 1 и 2 април в София 7-ми Симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия", споделя мнението си на специалист- уролог.

Изнесоха лекции на launch симпозиум на Sanofi.

От нов междинен анализ на данните от Фаза III на проучването RE-VERSE.

На официален launch симпозиум на 9-ти април.

Ще проведе 9-та Национална практическа конференция.

Лекция по темата изнесе проф. Мария Цекова.

Включването на първия пациент в RE-COVERY DVT/PE™.

Беше представен от фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim.

Това се случи по време на презентация на фармацевтична компания Аntibiotic.

Едно от посланията, изнесено на научен форум с подкрепата на Merck.