Отговорите дава немския специалист д-р Улрике Сент.

Тези и други данни бяха изнесени на Националната конференция на ОПЛ.

Фитотерапия базирана на доказателствата

10 години традиция и иновации в антикоагулацията

Есенциалните фосфолипиди са доказали своите действия чрез редица проучвания, както и в световен мащаб, така и у нас.

Това отбеляза д-р Теодора Комитова.

През изминалата 2019г. станахме свидетели на голям прогрес в изучаването на сърдечно-съдовите заболявания.

Това каза по време на фармацевтичен симпозиум проф. д-р Елина Трендафилова.

Лекция по темата изнесе проф. Елина Трендафилова.

Проф. Георгиев: „Винаги трябва да има промяна в начина на живот!”


Средство на първи избор при лечение на световъртеж от различен произход.