Лекция по темата изнесе проф. З. Спасова.

Медикамент, безопасен за бременни и деца бе представен в рамките на Националната конференция по гастроентерология.

Повече по темата от проф. Жанет Грудева-Попова.

Проф. Тишева: „Терапията да бъде на база оценка на индивидуалността на пациента.”

Изследването е извършено от екип от независими изследователи и е проведено от FDA.

Повече по темата – от проф. Георги Момеков, дф.

Новостите в лечението бяха обсъдени на научен форум на Българското Онкологично Научно Дружество.

Представиха от фармацевтична компания Takeda.

Представиха от фармацевтична компания EGIS.