С такъв излезе Американският колеж по кардиология.

Темите се коментираха на симпозиум на Amgen.

Те бяха представени на симпозиум от д-р Д. Дамянов, УСБАЛО-София.

Дозите при пациенти с висок риск трябва да са оптимални.

Единственият течен пробиотик с 6 до 12 милиарда в 1 доза активни живи бактерии Lactobacillus rhamnosus GG.

Хомеопатично средство покрива всички терапевтични цели.

Клиничното проучване е за сърдечносъдова безопасност.

Доц. Груев: ”Колкото е по-високорисков пациентът, толкова е по-голяма редукцията на сърдечносъдовата смърт.”

С познатите средства, над 50% от пациентите със ЗДТ2 не постигат контрол.

Проф. Танкова: „Скринингът е начин за откриване на асимптомни пациенти с предиабет."

Това отбеляза доц. Мария Токмакова, председател на Дружеството на кардиолозите в България, на форум на Zentiva.