То е за одобрение на лечение на системна склероза, свързана с интерстициална белодробна болест.

Представиха лечение на CD30+ кожен T-клетъчен лимфом.

Когато възможностите и амбициите се припокриват. С качество.

Това коментира маг.-фарм. Ц. Вълчанова.

Терапевтичен алгоритъм за лабилна хипертония, хиперкинетизъм и пароксизмална хипертония.

Доц. Василева: „Strepsils ни осигури време, за да изясним диагнозата”

Получи престижно отличие, равносилно на Нобелова награда.

Високите стойности на пикочната киселина са предиктор за АХ и ЗДТ2.

„Лекция по темата бе изнесена с подкрепата на Novartis.

Това се случи по време на VII-та Национална конференция по Онкологична фармация, която се проведе в София от 22 до 24 февруари.

Да не се сваля температурата само заради страха от фебрилен гърч!