Д-р Желева: „Хепатитът не боли и затова е толкова опасен”.

Доц. Куайа: „Контраст-усилената ехография е практична, евтина и лесна за работа".

Проф. Трендафилова: „СС риск се носи от LDL и ние трябва да го понижим до безопасни стойности!”

Хипертониците с висок риск за сърдечносъдoви заболявания трябва да стартират с двойна антихипертензивна терапия.

Терапия с допълнителни ефекти върху сърдечносъдовата система и бъбречната функция.

В нея участваха над 200 медицински специалисти от цялата страна.

Фиксираната комбинация увеличава къмплайънса при хипертоници.

Самоволното намаляване на дозите на ОАК излага пациента на риск от инсулт.

Нова ера в кардио и нефропротекцията при пациенти със ЗДТ2 и установено ССЗ.

Как свръхактивираната симпатикусова нервна система може да бъде овладяна?

Бяха обсъдени на специално събитие, инициирано от Takeda.