Форумът се състоя от 22 до 24 февруари.

Ролята на синусния микробиом при острите и хронични риносинуити.

Това е ретроспективно проучване от реалната клинична практика.

Това коментира Ерин Федерман, специалист стратегически маркетинг във фармацевтичния сектор.

С такъв излезе Американският колеж по кардиология.

Темите се коментираха на симпозиум на Amgen.

Те бяха представени на симпозиум от д-р Д. Дамянов, УСБАЛО-София.

Дозите при пациенти с висок риск трябва да са оптимални.

Единственият течен пробиотик с 6 до 12 милиарда в 1 доза активни живи бактерии Lactobacillus rhamnosus GG.

Хомеопатично средство покрива всички терапевтични цели.

Клиничното проучване е за сърдечносъдова безопасност.