Декларирам, че съм запознат с предоставената информация за обработване на личните ми данни: имена, и-мейл, уин номер и предоставям изричното си съгласие на „Пик Медия Груп“ ЕООД, ЕИК 202378043 да обработва същите данни с цел предоставяне на специализирана медицинска информация. Също така приемам условията за ползване