Връзката между затлъстяването и неопластичните заболявания.

На клиничното изпитване EMPA-REG OUTCOME®.

За да се повиши здравният статус на обществото, е нужна Национална диабетна програма.

Тя се провежда от 25 до 31 май.

Повечето пациенти с риск от фрактури остават нелекувани.

Те ще се организират от НПО по време на Булмедика/Булдентал/Дерма & Естетика.

Учредиха Югоизточен европейски клуб по ендокринни тумори.

Оригинални съобщения на 4-тата научна среща по заболявания на хипофизата.

София е домакин на I-ва научна конференция за Централна и Източна Европа по тиреоидни заболявания.

Извърши екип, начело с проф. Румен Пандев.