С такъв излезе Американският колеж по кардиология.

С познатите средства, над 50% от пациентите със ЗДТ2 не постигат контрол.

Проф. Танкова: „Скринингът е начин за откриване на асимптомни пациенти с предиабет."

Категорични доказателства от над 10-годишен опит на българските ендокринолози посочват добър медикамент с ниска честота на страничните ефекти.

Бързо, значимо и трайно повлияване на хипергликемията.

Бе открита в днешния Световен ден за борба с диабета в УМБАЛ Бургас.

Това отбеляза проф. Виолета Йотова.

Има и голям брой недиагностицирани болни.

Това съобщиха от лечебното заведение.

Превенция, ранна интервенция и лечение на затлъстяването.

Ще се проведе в Медицинския център на УМБАЛ Бургас.