Това коментира проф. Анна-Мария Борисова.

Това коментираха специалисти на интердисциплинарен симпозиум на тема: „Тиреоиден карцином – новости в диагнозата, лечението и проследяването“.

Доскоро той беше заместник в организацията.

От употребата на йодирана сол зависи интелигентността на нацията ни.

Проф. Пандев и международен екип извършиха операцията и въведоха метода в България.

Постоперативен анализ на хирурзите, извършили първата в България операция по методът TOETVA

Проф. Пандев и чуждестранен екип извърши операцията в болница „Лозенец”

Да създаде диабетен център в Пета МБАЛ.

Какво представлява алфа-липоевата киселина?

Събитието ще се проведе на 22-25 февруари в Будапеща – Вишеград, Унгария

Организираха от Национална асоциация на децата и младите хора с диабет.