Научният труд на зам.председателя на БАСРЗ вече е наличен.

Проф. Пейси и проф. Хомбург с коментари по актуални теми, касаещи фертилитета.

Акценти от презентацията на д-р Мария Юнакова от САГБАЛ „Д-р Щерев”.

Блестящи научни доклади, професионални предизвикателства, дебати и силни послания.

Това отчете зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков.

Наши и чужди специалисти с най-новото в асистираните репродуктивни технологии и ембриологията.

Причината е, че от 9 години НЗОК не е осъвременявала клиничните пътеки.

Естроген-подобни съединения в соевата формула са причина за тези промени.

"Грижата за майките и децата в “Майчин дом” е на изключително високо ниво".

Това става със заявката, че изпълнява критериите на организацията за провеждане на естествено раждане.