Това се случи на специално организиран от фармацевтичната компания форум в Пловдив.

Организират Национална кръводарителска кампания на Цветница.

Това коментира проф. Жанет Грудева след форума, организиран от Amgen в Пловдив.

Ще представи официално два нови продукта в хематологията.

Това е станало със заповед от 9 март на прокуристката на лечебното заведение Мария Иванова.

Лекция по темата изнесе маг.-фармацевт Цветанка Вълчанова.

Това е темата на лекционна конференция, започнала днес в Индия.

Това е темата на европейската научна среща в Барселона, която ще продължи три дни.

Подготви Министерство на здравеопазването.

От болницата отчетоха как е протекла кампанията.