Това съобщиха от здравното министерство.

Тя ще бъде с фокус върху актуални теми в областта на хематологията.

Операцията се наложи по спешност, с оглед незадоволителните хематологични показатели, съобщиха от центъра.

Акцията ще продължи десет дни.

Това сочат данните от отчетите.

Представиха лечение на CD30+ кожен T-клетъчен лимфом.

Това коментира маг.-фарм. Ц. Вълчанова.

„Лекция по темата бе изнесена с подкрепата на Novartis.

Това се случи по време на VII-та Национална конференция по Онкологична фармация, която се проведе в София от 22 до 24 февруари.

Форумът се състоя от 22 до 24 февруари.

Това коментира известният специалист проф. Жанет Грудева-Попова, дм., Национален консултант по клинична хематология.