Искат да местят персонала в друга сграда, която не е особено подходяща. Освен това, зданието е и Паметник на културата.

Данните бяха изнесени на XVII Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции.

Клиничните предизвикателства на глутеновата ентеропатия.

Паранеопластичен синдром или къде се крие туморът.

Съобразяването с хранителния режим подобрява симптомите при някои автоимунни болести.

„Не живота и здравето, а счетоводството и финансите са във фокуса на здравна ни система”

Доц. Стаевска: „Все още много трябва да се работи за по-добрата информираност на медицинските кадри.”

Храните, които приемаме, са в тясна връзка с патогенезата на някои автоимунни заболявания.

Тя трябва да се започне рано, за да се постигне много.

Представяме ви коментарите на акад. Богдан Петрунов и проф. Хелена Пите.

Форумът ще бъде открит от акад. Богдан Петрунов.