Социално-значимите заболявания зачестяват в младата трудоспособна възраст.

Проектът ЕПСИЛОН е един от най-мащабните международни проекти, които в момента се реализират в МУ-София. Той е насочен към създаване на иновативни практики за мениджъри, доставчици на здравни услуги, директори на болници, както и за лекари-специалисти, които извършват периодични и предварителни профилактични прегледи на работещи. Това каза за Здравен навигатор проф. д-р Каролина Любомирова, ръководител на проекта по време на Първи конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността, състоял се в нач. на октомври м.г.

ЕПСИЛОН или Европейски партньорства за превенция и социални иновации за лекари чрез обучения и наука цели да подобри транснационалното сътрудничество между МУ-София, Факултет по обществено здраве (ФОЗ) и Университета на Милано, чрез обмен и въвеждане на иновативни практики в сферите на пазара на труда, здравеопазването, равните възможности и условия на труд, както и за изграждане на специфични умения за партньорство и развиване на административен капацитет в посочените области. Според проф. Любомирова иновативността се изразява в усилията за повишаване на здравната култура и в областта на превенцията, както и в създаването на стратегически програми за предотвратяване на свързани с труда социално-значими заболявания.В хода на проекта проведохме изследвания на над 500 работещи от високорисковите икономически дейности (строителство, производство на облекло, здравеопазване) и получихме доста тревожни резултати: в строителството и в производството на текстил установихме млади работещи (до 25г) вече със ССЗ, ЗДТ2 и др., без да са били подложени на рискови фактори на работното място. Така че целта ни, чрез създадените програми, е да обединим здравно промотивните познания и стратегии не само спрямо свързаните с труда заболявания, но и социално-значимите; да ги обвържем в единна програма чрез изработени лекции и по този начин да повишим здравната култура на тези рискови групи работещи, за да предпазят здравето си,” каза проф. Любомирова.


проф. Клаудио Колозио

Проф. Любомирова модерира пленарни лекции, касаещи актуалната класификация на професионалните болести и иновации в образованието по трудова медицина. На въпрос дали има промяна в класификацията на професионалните болести тя отговори, че все още няма такава, но посочи световния експерт проф. Клаудио Колозио като основна фигура в работната група, която ще създаде тази нова класификация – необходима поради променените форми и рискове на труд.

Гост-лектор в сесията е и д-р Мария Бубас, която е председател на Образователната комисия в международната комисия по трудова медицина, в която аз също съм член. Тъй като се опитваме да отговорим на новите изисквания на специалистите в областта на здравето и безопасността на труда, ние разработваме програми, които обхващат всички степени и форми на обучение – от професионалните гимназии през бакалавърска степен, магистратура, до разработване на докторски програми. Всичко това е затворено в нашия факултет като цикъл обучение, защото считаме, че всеки един от тези специалисти може да допринесе за подобряване здравето на работещите чрез подпомагане на работодателите.”Проблемът с превенцията е до голяма степен проблем с незнанието. В тази връзка има ли програма за повишаване на общата здравна култура от училищна възраст?

Точно така. Ние стартирахме този вид дейност чрез едната от иновативните практики в проекта ЕПСИЛОН като разработихме обучителни програми за здравословни и безопасни условия на труд сред ученици от няколко професионални гимназии в София (по строителство, по произвоство и текстил, по фризьорство и козметика) и при нашите студенти, обучаващи се в направление „Здравни грижи и обществено здраве”. Имаше изключително голям интерес сред учениците, така че планираме да разширим тези теоретични и практически разработки и сред други професионални групи.

Снимки: Здравен навигатор
Автор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече