Под това мото проведохме VII-та Национална конференция по Онкологична фармация, коментира председателят на организацията – маг.-фарм. Ц. Вълчанова.

Седмата Национална конференция по Онкологична фармация се проведе от 22 до 24 февруари в София. По традиция, форумът се организира от Българско Сдружение за Онкологична Фармация, като на него освен магистър-фармацевти, присъстват също медицински онколози, хематолози и други медицински специалисти.

Повече по темата – от маг.-фармацевт Цветанка Вълчанова, председател на Дружеството:

(На снимката - вдясно)

Маг.-фармацевт Вълчанова, в качеството Ви на председател на Българско Сдружение за Онкологична Фармация, организирахте Седма Национална конференция. Бихте ли очертали кои бяха акцентите на форума и най-важните топици?

Тази година темата на конференцията беше „Добрите практики – гаранция за успех”. Целта беше да се покажат реалните промени в дейността на болничните аптеки след промяната на Наредба 28 за реда и устройството на аптеките от октомври 2015 година. В Наредбата имаше няколко съществени промени в дейността на аптеките, разкрити за задоволяване нуждите на лечебни заведения – централизирано приготвяне на лекарства за системно приложение, участие в клинични проучвания, назначаване на клинични фармацевти в лечебните заведения с над 400 броя легла, с отделения с клинична хематология или медицинска онкология. В края на миналата година изтече последният гратисен период, визиран в нормативния акт. Привеждането на болничните аптеки в съответствие с нормативната база беше свързано с промени в материалната база – изграждане и оборудване на асептични помещения за приготвяне на дневни дози цитостатици и скъпоструващи лекарства, както и обучение на персонал.

Ръководителят на болничната аптека при УМБАЛ „Свети Георги” гр. Пловдив, магистър-фармацевт Недялка Червенкова представи пред аудиторията добра практика при централизирано приготвяне. Лекарствата се приготвят в болничната аптека като за всяко отделно действие се следва процедура. Работи се по утвърдени графици, в които по часове е описано време на заявка на лекарствата за приготвяне от клиниките и време за приготвяне и извозване. Болничната аптека разполага със собствен автомобил за превоз на лекарствата до съответните бази. Втората презентация в тази насока беше на маг.-фармацевт Велина Григорова – Ръководител на болнична аптека при Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център София. Тя представи „Автоматизирано приготвяне на лекарствени форми за директно приложение“, като презентацията беше под формата на филм.

Българското сдружение за онкологична фармация преведе и подготви материал в помощ на колегите – Quapos 6-Стандарт за качеството на услугите в областта на онкологичната фармация, приет от делегати на ЕSOP, Брюксел, 17 март 2018 г.

Форумът, който Вие инициирате е първият в областта на Онкологията през годината. Имаше ли възможност аудиторията да се запознае с последните новости в областта – нови молекули, терапевтични възможности и пр.?

Програмата беше наситена с новости в лечението на пациенти с онкологични и хематологични заболявания. Миналата година бяха одобрени от Национален съвет по цени и реимбурсиране за лечение на пациенти със злокачествени заболявания цяло съзвездие нови молекули. За някои от тях лечебните заведения имат вече проведени обществени поръчки и възможност за доставка. Друга част беше публикувана в Приложение 2 на Позитивен лекарствен списък на 2 януари 2019 г.

Информацията, която получиха колегите по отношение одобрение на продуктите на база проведени клинични проучвания, нежелани лекарствени реакции, лекарствени взаимодействия, схеми за лечение, начин на приготвяне, e много полезна и навременна. Всички лектори магистър- фармацевти имат придобита специалност Клинична Фармация. Лекция изнесе и Националният консултант по болнична фармация доцент Светла Георгиева. Не мога да не отбележа ползите от информацията, която получихме от професор Спиро Михайлов, МУ-София, ФФ - Имунотерапия на малигнените заболявания. Нискотоксични иновативни биологично активни средства за прецизна медицина и от доцент Евгени Григоров Началник отдел „ОЗТ“ в НЦОЗА и преподавател в МУ-Варна за „Новите лекарства в областта на онкологията и хематологията, преминали през ОЗТ в България за периода 2016-2018 година“.

В един от дните на конференцията бяхте организирали кръгла маса, в рамките на която коментирахте теми като: Верификация на лекарства; Клинични фармацевти; Клинични проучвания; Законодателни промени; Безопасност и здраве при работа. Имаше ли по-сериозни дискусии и по кои топици бяха те?

За нас е чест, че в кръглата маса към нас се присъедини професор Илко Гетов, председател на Български фармацевтичен съюз и Национален консултант по клинична фармация. Както вече споделих, последните години за нас бяха бурни и изпълнени с предизвикателства по отношение въвеждане в практиката разпоредбите на Наредба 28 на МЗ за реда и устройството на аптеките от 2015 г.

Основното в дискусията беше обмяна на опит. Не е достатъчно да има текст в нормативната база. Претворяването на текст от нормативната база в интерес на пациентите, медицинските специалисти и обществото е изкуство, което ние доказахме, че владеем. Чрез споделяне добри практики и във връзка с въвеждане на Директива 2011/62/ЕС и Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 имахме възможност да получим отговор на въпроси, свързани с внедряването на последните. Беше застъпена темата Безопасност и здраве при работа, както и предстоящи законодателни промени. Ново направление в сектора е споделянето на опит под форма на публикации от колеги в списания, под формата на постери на научни събития в страната и извън нея, където има какво да се покаже, като добра реколта от системен и ползотворен труд.

Снимки: Здравен навигатор

Мария Радмилова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече