Това отчетоха от Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

В Клиниката по Нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, под ръководството на проф. Ирена Костадинова (на преден план на снимката) и екип от лекари, химици, фармацевти, лаборанти, медицински сестри, за първи път у нас беше извършено иновативно хибридно образно изследване при болни с простатен карцином. Хибридната образна диагностика на простатен карцином с радиофармацевтик 68Ga - PSMA и ПЕТ – КТ се извършва от близо 3 години в Европа и вече е достъпна в България.

Иновацията доближава технически българските специалисти до най-добрите нива в световната медицина, като позволява на лекарите да онагледят рецидива при пациенти с простатен карцином в по-ранен стадий, при много ниски стойности на туморния маркер, недостижимо досега с другите образни изследвания.

Изследването е изключително прецизно и дава информация за стадия на карцинома.

Новият радиофармацевтик или контрастното вещество, с което пациентите биват третирани по време на изследването, е в съответствие с последните световни стандарти и е възможно най-щадящо за организма. Самото изследване помага на лекарите да онагледят рецидива, както и да проследят патологичните изменения в по-ранен стадий при пациенти с простатен карцином. Ясната картина на здравословното състояние на пациента, наличието или отсъствието на карцином, могат да бъдат установени и при най-ниски стойности на туморния маркер.

Иновативната диагностика спестява редица неудобства от традиционното дълго протичащо изследване и намалява лъчевото натоварване с около 30%. Крайният ефект е промяна на терапията при до 54% от пациентите и назначаване на персонализирано лечение. При 10% от болните с начално стадиране, терапевтичният режим преминава към радикален и очаквано пълно излекуване на пациента.

„Изключително радостни сме, че именно в нашата клиника за пръв път в България беше извършено изследване на световно ниво на пациент с простатен карцином. То премина успешно и резултатите, които получихме от него ще ни дадат възможност за назначаване на едно по-персонализирано лечение на пациента“, каза проф. д-р Ирена Костадинова, ръководител Клиника по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център.

„От гледна точка на хирургията, това изследване е изключително важно за диагностично трудни случаи когато не знаем какво да правим. То ще ни помага да потвърдим диагнозата и ще насочи следващата биопсична активност и правилния ход на лечение“, коментира доц. Калоян Давидов, завеждащ Клиниката по урология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда и медицински директор на лечебното заведение. Доц. Давидов проследи лично първото изследване на своя пациент.

Към момента за диагностика и стадиране на простатен карцином се използват ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография с контраст за онагледяване на рецидивите. Но тези изследвания не винаги са достатъчно точни при ниски стойности на туморния маркер, което налага допълнителни процедури и не позволява на лекарите да назначат персонално лечение.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече