Инициира екипът по дементология на академик Лъчезар Трайков от УМБАЛ „Александровска”.

Екипът по дементология на академик Лъчезар Трайков (на снимката) от Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска”, чрез Българското дружество по деменции (БДД) организира дискусионни срещи и научен симпозиум по актуални проблеми на диагностиката, лечението и грижите за хората с деменция с участието на международни експерти.

Хората с деменция са особено уязвима и бързо нарастваща група в целия свят, в европейските страни и особено в България, поради големия процент застаряващо население и увеличаване продължителността на живота. Грижата за хората с деменция е интердисциплинарен проблем, който налага координирани действия на институциите ангажирани с диагностика, лечение, обучение на кадри, подкрепа на семействата и грижещите се.

Проблемът за ранната диагностика, превенцията и грижите за хората с деменции е приоритетна тема в областта на здравеопазването в Европа, както и изработването и прилагането на Национални стратегии и планове за оптимални грижи за хората с деменция.

През юни 2019г. министърът на здравеопазването Кирил Ананиев актуализира работната група по изработване на Националната стратегия за хората с деменция, в чийто състав влизат представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, професионални организации, научни дружества, медицински университети, неправителствени организации, омбудсмана на РБ и други институции.

БДД е партньор, номиниран от Министерство на здравеопазването да представлява България в двете водещи Европейски програми в областта на деменциите „Joint Action 2 - Act on Dementia” (2016-2019) и „Иновации за деменциите в Дунавския регион” (INDEED) (2018 - 2021).

Планирани са следните срещи и дискусии:

14 юни 2019г., Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, семинарна зала (3 етаж)

- 9 ч. – среща на работната група за Националната стратегия с допълнителното участие на експерти по дементология - проф. д-р Александър Курц, Технически университет, Катедра по психиатрия, Мюнхен, Германия и г-н Жан Жорж, изпълнителен директор на Alzheimer Europe, Люксембург.

- 14 ч. – среща във връзка със стартиралия европейски проект „Иновации за деменциите в Дунавския регион” (INDEED) (2018 - 2021) с ръководител проф. д-р Александър Курц, Технически университет, Катедра по психиатрия, Мюнхен, Германия и координатор за България академик Лъчезар Трайков.

15 юни 2019г. в Големия салон на БАН, централна сграда

- 9 ч. симпозиум „ДЕМЕНЦИИ– STATE OF ART. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ГРИЖИ” с участието и на трима чужди лектори - проф. д-р Лиана Апостолова, Барбара и Пиир Бекгаард, професор по неврология, радиология, медицинска и молекулярна генетика; проф. д-р Александър Курц, Технически университет, Катедра по психиатрия, Мюнхен, Германия и г-н Жан Жорж, изпълнителен директор на Alzheimer Europe, Люксембург.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече