БАПФ – гарант за качествена фармацевтична грижа.


Обединени на Национално ниво, в учредена със заповед на Министъра на здравеопазването, Българската асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ) навършва една година на 06.06.2020г.

За отбелязване на годишнината в условията на COVID-19 пандемия, Здравен навигатор даде възможност на председателя на БАПФ г-жа Лиляна Павлова да се обърне към членовете на съсловието:Ние, помощник-фармацевтите, изминахме един дълъг, труден и неравен път на утвърждаване на правото ни на автономна съсловна организация.

Повече от 10 години липсваше правна уредба, която да даде на помощник-фармацевтите национална представителност, саморегулация и самоконтрол, както са останалите регулирани професии в българското здравеопазване.

Повече от 10 последователни години непримиримо убеждавахме институциите, че нашето съсловие трябва да има:

- Единен национален електронен регистър;
- Етичен кодекс и спазване принципите на професионална етика при упражняване на професията;
- Наредба за професионалните дейности;
- Следдипломно обучение и право на специализация.

Искам да изкажа благодарности към всички колеги от цялата страна, които бяха упорити, убедени и обединени в доброволната ни организация - Национално сдружение на бакалавър-фармацевтите в България.

През всичките тези години отстоявахме професионалните интереси на помощник-фармацевтите чрез участие в работни групи към МС, срещи с членове на КЗ, среща с експерти в МОН, МЗ, ИАЛ, с депутати, синдикални и пациентски организации...Многобройни писма, становища .

Благодаря им за силата и лоялността към каузата, и за това, че макар и с „ветрове и бури“ по пътя, не се отказаха и допринесоха да достигнем до където се бяхме устремили!

Активността ни даде резултат и на 01.11.2018г. Народното събрание гласува правото на самостоятелна съсловна организация на съсловието на помощник-фармацевтите.
На 06.06.2019г. със заповед на Министъра на здравеопазването се учреди и Българска асоциация на помощник-фармацевтите (БАПФ). Това учредяване показа, че институциите дават високо признание на нашата професия и на значимостта й в сектор Здравеопазване. От друга стана доказаха, че целенасочените действия и справедливата кауза успяват.

Всички ние, помощник-фармацевтите, имаме вече организация, която ни дава :

• национална представителност и самоуправление;
• съставяне и поддържане на Национален регистър на работещите помощник-фармацевти;
• упражняване на професията и спазване на Етичен кодекс на поведение и пряка отговорност за обхвата на техните функции и възможност за самоконтрол;
• следдипломната специализация и повишаване на квалификацията.

Всичко това дава на съсловието ни подобаващ професионален статут и професионално самочувствие.

Изминалата динамична Първа година премина под мотото: "Съсловната организация - гарант за качествена фармацевтична грижа".

Освен строги изисквания при упражняване на професията на помощник-фармацевтите, един от приоритетите за бъдещата дейност на съсловната ни организация е повишаване на квалификацията чрез организиране и акредитиране на следдипломни обучения.

Аптечната система има нужда от своите над 5500 помощник-фармацевти. Упражнявайки регулирана професия с диплома за висше образование, ние имаме доверието на пациенти, институции и партньори. Това доверие се защитава освен с качествено образование, но и със следдипломно поддържане и повишаване на квалификацията – процес, който е от полза на цялото общество.

Вече повече от 50 години ние доказахме, че със знание и професионализъм сме един от факторите за нормалното функциониране на аптечната система.

От името на Управителния съвет на БАПФ и лично от мое име, искам да поздравя колегите от всички Регионални колегии за това, че са избрали тази отговорна професия! Поздравявам ви за това, че въпреки трудностите, упражнявате професията с достойнство и любов! Пожелавам ви да сте здрави и все така полезни на пациентите със своите знания в областта на фармацевтичните грижи!

Пожелавам на всички ни да сме единни и професионално подготвени за предстоящите предизвикателства в професията ни! И да имаме шанса да отпразнуваме следващата си годишнина заедно и тържествено, както я бяхме планирали – без извънредни ситуации.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече