Българските интервенционални кардиолози представиха най-новите методики в световен план.

Симпозиум на Boehringer Ingelheim в рамките на научен форум на Дружеството на кардиолозите.

В България има сериозни постижения при лечението на комплексни пациенти.

Еднакво ли е действието на новите орални антикоагуланти?

На основополагащото клинично изпитване EMPA-REG OUTCOME®.

Съвременните възможности в лицето на IVUS и ОCT водят до голяма промяна в клиничните резултати.

В авторитетния международен форум ще се включат повече от 500 лекари от над 20 страни.

Доц. Атанасова: „Нарушенията в адаптацията най-често се свързват с недоносеността и оперативното родоразрешение.”

Информираха от здравното заведение.

Обзор на детската интервенционална кардиология през призмата на експерта.

Това коментираха известни специалисти по неврология и кардиология.