В създаването й са инвестирани 118 000 лв. от здравното министерство.

Тя бе открита в УМБАЛ „Св. Георги“.

Това реши правителството.

Данните бяха изнесени на XVII Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции.

Паранеопластичен синдром или къде се крие туморът.

Съобразяването с хранителния режим подобрява симптомите при някои автоимунни болести.

Храните, които приемаме, са в тясна връзка с патогенезата на някои автоимунни заболявания.

Проф. Кюркчиев: „Когато човек дойде при нас и каже, че го болят ставите, това е въпрос, а не отговор.”

T-SPOT®. TB тестът дава по-добра оценка на степента на заразяване с туберкулоза.

Тя се състоя в края на миналата седмица и събра видни експерти от различни специалности.