Регулярно проучване потвърждава намалената вреда при вейпинга