Инициативата бе на Факултета по обществено здраве при МУ-София.

В Аула Максима на УМБАЛ „Св. Екатерина“, по инициатива на Факултета по обществено здраве, при Медицински университет – София, се проведе публична лекция на доц. Палок Айк, декан на Биологически факултет към Националния институт за наука, образование и научни изследвания, град Одиша, Индия. Доц. Айк бе отличен с Почетния знак на ФОЗ, МУ-София и с грамота, съобщиха оттам.

Темата на публичната лекция бе: „Пробиотикът Lactobacillus bulgaricus може да инхибира туморния растеж чрез реполяризиране на макрофаги”. В своята презентация доц. Айк представи анализ относно големия брой микрооргамизми, наричани общо микробиота, които колонизират епителните повърхности на бозайниците. По-голяма част (>99%) от тази микробна екосистема е населявана от бактерии, живеещи като партньори в близък контакт с лигавичните повърхности. Най-голяма гъстота на бактериите е наблюдавана в гастроинтестиналния тракт и следователно тази повърхност е предмет на повечето изследвания. Бактериите в червата са мултифункционални, което включва: производство на есенциални нутриенти и ко-метаболизация на храната; превенция на бактериален свръхрастеж и инфекция; влияние върху централните физиологични функции като развитие на лимфна тъкан, индуциране на толерантност на лигавицата, ангиогенеза и натрупване на мазнини.

Целевата манипулация на чревната флора все повече се смята за средство за подобряване на здравето. Все пак, времевата динамика и вътрешно- и между-индивидуалната хетерогенност на микробиома представляват ограничения за провеждане на експерименти, особено при срезови проучвания при хора. Ето защо използването на гризачи като модел представлява ценен инструмент за изследване на повърхнината на микробиотата на гостоприемника.

Доц. Айк представи няколко от най-новите резултати при нарушение на червния микробиом, възстановяване на динамиката, въздействие върху имунния отговор и метаболизма на гостоприемника, както и туморна супресия с щам Lactobacillus bulgaricus DWT1.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече