Срещата се откри днес в София и продължава и утре.

„Преди две години, на Първата Балканска конференция по персонализирана медицина, ние с г-н Денис Хорган обявихме началото на създаване на Балканска мрежа за персонализирана медицина. Днес, на откриването на Втората Балканска конференция, за всички нас е особено удовлетворение участието на представители от Словения, Кипър, Хърватска, САЩ, Полша, Люксембург, Европейската комисия и Финландското председателство на Европейския съвет. През днешния и утрешния ден ще чуем много изтъкнати лектори, които ще говорят по множество теми, ще представят различните гледни точки на отделните заинтересовани страни, експертния си опит и най-новите си идеи как можем и трябва да вървим напред в този вдъхновяващ нов свят на персонализирана, прицелна медицина“, каза д-р Жасмина Коева-Балабанова. Това заяви при откриването на форума един от основните му инициатори, с който може да очаквате интервю през следващата седмица

Днес и утре столицата е домакин на Втората балканска конференция по персонализирана медицина. Форумът се организира от Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) в сътрудничество с Европейски алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ), Медицински университет-Плевен и Българското научно дружество по геномика и генетика на човека.

Балканската конференция има за цел да бъде форум за споделяне на добри практики в персонализираната медицина и обсъждане на възможностите за партньорство и регионално сътрудничество между страните от Балканския регион, които да послужат за модел и на останалите европейски страни. Експертите ще се фокусират върху намирането на оптимални пътища за интегрирането на персонализираната медицина в здравните системи на страните от Европейския съюз. Те ще обсъдят възможностите за ускоряване на въвеждането на иновативните лекарства и диагностични средства в клиничната практика, изграждането на необходимата за това правна и регулаторна рамка и подобряването на достъпа на пациентите до иновативно лечение.

„Пробивите в генетиката, призивите за повече и по-добър скрининг, развитието на техниката за образна диагностика и появата на това, което сега наричаме „Big data“, вече промениха завинаги света на здравеопазването. Всичко това е в полза на пациентите. Но ние трябва да споделяме повече от тези нови научни методи и да постигнем по-високи нива на сътрудничество“, каза д-р Коева-Балабанова.

Изпълнителният директор на Европейския алианс за персонализирана медицина Денис Хорган допълни, че са необходими политики, които позволяват внедряването на иновациите в медицината. По думите му нито една държава не може да се справи с това сама, затова е необходимо да се стимулира колаборацията помежду им.

Пленарните сесии на конференцията са посветени на темите за геномиката, патологията на персонализираната медицина и персонализираната медицина в онкологията, неврологията, психиатрията и при редките болести.

Чл. кор. проф. Драга Тончева съобщи, че по време на дискусията „Геномика и здравеопазване“ ще се разгледат новите постижения в геномиката и генетиката на човека, генната терапия както и Европейската геномна инициатива “1+MG” за осигуряване на достъп до най-малко 1 млн. генома в Европейския съюз.

„Персонализираната медицина се крепи на един основен стълб и това е геномиката“, каза чл. кор. проф. Тончева. По думите й, благодарение на изследванията на генома медицината върви в нова ера на развитие – от лечение на заболяванията към превенцията им.

„Непрестанно нарастващите разходи са предизвикателство за системите на здравеопазване. Геномиката има потенциал да влияе на здравето ни и да даде предимства по отношение на прецизирана диагностика, по-висока ефективност на лечението и икономически по-изгодни методи и подходи. Това ще даде на пациента вярната информация, за да получи правилното лечение в правилното време“, допълни д-р Жасмина Коева-Балабанова.

„Персонализираната медицина не е нова дисциплина, а начин на мислене – насочване на интереса към нови технологии, ново мислене“, каза проф. д-р Савелина Поповска. Тя съобщи, че по време на конференцията в сесията „Патологията на перонализираната медицина“ вниманието ще бъде фокусирано върху молекулярната патология – новите постижения и приложението им в клиничната практика, както и прецизираната образна диагностика на модерното здравеопазване.

Панелът „Персонализирана медицина в онкологията“ е посветен на персонализираната медицина в онкологията и хематологията и ще представи скрининг, прицелна, комбинирана, адювантна и неоадювантна терапия. Превенцията, която включва скрининг и ранна прецизирана диагностика, е от изключително голямо значение за здравеопазването и публичните разходи за него.

Във фокуса на конференцията ще бъдат имунотерапията, лъчелечението и мониторирането на различни видове злокачествени заболявания. Участниците във форума ще обсъдят и възможностите на персонализираната медицина при редките болести, както и приложението и в неврологията и психиатрията.

По време на конференцията експертите ще дискутират върху необходимостта от: Фокусиране върху превантивната медицина – скрининг и ранна и прецизна диагностика; Съдействие от ЕС и ЕК за изграждането на необходимата IT инфраструктура, оперативна съвместимост и общ формат за обмен на различни видове здравни данни при строги етични правила и условия на поверителност; ЕС да насърчава държавите-членки да споделят повече здравна информация, да си сътрудничат по-ефективно и да работят за избягване на дублирането на изследванията; Намиране на оптимални начини за интегриране на персонализирана медицина в системите на здравеопазването в ЕС, да се улесни въвеждането на иновативни фармацевтични продукти и диагностика, като се създадат необходимите законови и регулаторни рамки.

Специален гост на откриването на Втората Балканска конференция по персонализирана медицина бе еврокомисарят по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел.

.

От ляво на дясно - Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката и д-р Жасмина Коева-Балабанова

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече