Раздадоха от МУ-София.

Заради усложнената епидемична обстановка тази година Празникът на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ-София не бе отбелязан официално. Наградните знаци на МУ-София бяха връчени на Общото събрание на 28 юли, съобщиха днес от висшето учебно заведение.

Почетен знак “AESCULAPIUS”, за принос в развитието на българската медицина през изминалата 2019 година, получиха проф. Генчо Начев, дмн и проф. д-р Виктор Златков, дм. Отличията им са в професионално направление Медицина и в научно направление „Медико-клинично“.

Награден знак „PANACEA”, за значими постижения в преподавателската, научната и експертна дейности през изминалата 2019 година, получиха проф. д-р Борис Богов, дм от Катедра вътрешни болести на МФ, проф. д-р Бойчо Ланджов – Катедрата по анатомия, хистология и ембриология на МФ, проф. Милен Димитров, дф от Катедрата по технология на лекарствените средства с биофармация на ФФ и проф. Красимир Визев, дмн от Катедра по превантивна медицина на ФОЗ при МУ-София.

Доц. Любомир Трайков, дбф от Катедра по медицинска физика и биофизика на МФ при МУ-София, получи почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ-София в годините на своята професионална реализация.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече