То се организира за девета поредна година, но заради епидемичната обстановка, ще е дистанционно.

Ще се проведе в Пловдив от 30 май до 1 юни.

За Филип Морис Интернешънъл устойчивото развитие и трансформацията на бизнеса са императиви, които вървят ръка за ръка.

Данните бяха изнесени на XVII Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции.

Проф. Пилософ: „Спасява ни това, че сме малка държава”

Социално-значимите заболявания зачестяват в младата трудоспособна възраст.

Акценти от Първия конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността.

Идеята е на Министерски съвет.

Това информираха от ВУЗ-а.