Международната конференция на Факултет по обществено здраве, МУ-София, се проведе на 9-10 октомври 2017 г.

Международната конференция „От европейска към национална здравна политика“ е важен социален и научен форум, който включва дейности и сесии, фокусирани върху обмен на опит, идеи и добри практики. Участниците в нея имаха възможност да споделят своите виждания чрез участие в паралелните сесии, ръководени от международни гост лектори, в различни области на здравния мениджмънт и политика.

Гост лектори на конференцията бяха проф. Катарзина Счабановска - президент на Асоциацията на училищата по обществено здраве, в която членуват над 100 институции. Тя е преподавател в Катедра Международно здраве в Университета в Маастрих, Координатор на магистърската програма по европейска обществено здраве и директор на курса по продължаващо професионално развитие (Leadership for European Public Health). Експерт на СЗО в областта на Лидерство в общественото здраве.

Усман Кан - управляващ директор на Модус Европа- Европейска консултантска агенция по политика и директор на Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EHMA); експерт по Обществена политика, Стратегическо развитие, Регулаторна политика и надзор.

Сред участниците във форума бяха чуждестранни водещи експерти в областта на здравната политика и мениджмънт и общественото здраве, сред които проф. Джошуа Годуин, Даниела Кингсли, Мария Годуин, Роберт Оток, Джон Ифантополус, Кемал Хисар и др.

Програмата бе разделена на паралелни сесии по Здравната политика и мениджмънт, Превантивна медицина, Трудова медицина, Социална медицина, Биоетика и медицинско право, Здравни грижи и други.

Повече от 50 души взеха участие чрез устни презентации в отделните модули, като представиха актуални теми за съответните държави и международни анализи на проблеми на здравната политика и общественото здраве.

Над 40 експерти и преподаватели представиха резултати от научни проекти в постерните сесии.

Повече за форума – от някои от основните инициатори и участници в него:

Проф. Воденичаров, създателят и първи декан на Факултета по обществено здраве при МУ-София

Проф. Воденичаров, приключи първата международна конференция Обществено здраве, с тема „От европейската към националната здравна политика“. Какъв беше приносът от сътрудничеството, което се установи между България и много от гост-лекторите от чужбина, какви бяха ползите от събитието и пр.?

Специално искам да отбележа по отношение на гост-лекторите присъствието на Катарзина Счабановска - президент на Асоциацията на училищата по обществено здраве. Тя е преподавател в Университета в Маастрихт и се занимава специално с проблемите на лидерството в здравеопазването и общественото здраве, така че нейното присъствие и нейната лекция, направиха силно впечатление.

На второ място, но не и по важност, трябва да отбележа и присъствието на д-р Усман Кан - управляващ директор на Модус Европа – Европейска консултантска агенция по политика и директор на Европейската асоциация по здравен мениджмънт. Освен това, присъства и административният директор на организацията – Роберт Оток. Няма да се спирам на останалите присъстващи, защото считам, че те бяха ключови фигури.

През двата дни на конференцията, презентациите и лекциите вървяха в четири посоки – на първо място, необходимостта от създаване и развитие на модерна здравна политика, основана на доказателства. На второ място – създаване на адекватен здравен мениджмънт на тази политика; фактически здравният мениджмънт е инструментът в ръцете на здравната политика. На трето място – създаване и развитие на здравен бизнес, ориентиран към здравните потребности на населението и на четвърто място – развитие на науката за общественото здраве. Това бяха четирите основни направления, които стояха на вниманието на участниците в конференцията. Разбира се, отсега нататък ще се правят съответните анализи за приносите, за ползата от всичко това и т.н. Надявам се, понеже събитието намери доста широк отзвук сред нашата общественост, да има реални ползи, които са измерими в кратък период от време, както и такива, които да се отразят в следващите 1-3 години.

След официалното откриване на събитието и наградите, които раздадохте, се проведе и дискусия. Има ли конкретни идеи и предложения относно провеждането на бъдещи подобни форуми?

Най-важното според мен е, че ако мога така да се изразя, тези европейски лидери в областта на общественото здраве, които присъстваха на този форум, решиха, че през 2020 г. София ще събере всички представители на всички европейски страни и ще се превърне за няколко дни в Европейска столица по обществено здраве. Така че ние още отсега трябва да започнем да се готвим за това събитие, макар че на пръв поглед има доста време. Мога да кажа, че това е едно признание за значимостта на усилията на Факултета по обществено здраве в София – от една страна. И от друга – това ще е много важно за придобиване на европейски проекции на всичките усилия, които се извършват от сътрудниците на Факултета. Надявам се, че това ще има и своите здравни и политически последици, които по някакъв начин ще се отразят на общественото здраве.

Проф. Любомирова, зам.-декан на Факултета по обществено здраве, МУ-София

Проф. Любомирова, Вие сте един от основните участници в първия форум по обществено здраве. С какви впечатления останахте от конференцията?

Организирането и провеждането на тази конференция се налага поради съществуващите проблеми в областта на здравеопазването, здравната политика и на функционирането на системата на здравеопазване. По тази причина, Факултетът по обществено здраве, който е основна обучаваща институция на специалисти в областта на общественото здраве и здравния мениджмънт, пое тази инициатива. Също така, тъй като сме основен партньор на редица международни организации и сме представители в Асоциацията на училищата по обществено здраве, чиито президент и директор са също наши лектори, както и на Европейската асоциация по здравен мениджмънт, организирахме тази конференция, за да може различните специалисти в областта на общественото здраве и здравни мениджъри да споделят своя опит, както и да дискутираме проблемите в здравеопазването и да видим какво може да се направи, за да се намерят решения на тези проблеми. В програмата включихме голям брой сесии и панели, тъй като се опитахме да покрием не само здравния мениджмънт, а различни аспекти на общественото здраве каквито са здравната превенция, трудова медицина и работоспособност, икономика на здравеопазването, медицинска етика и право и пр. Т.е. включихме презентации както на много представители на академичната общност, така и международни изследователи в тази област; имаме доста чуждестранни участници, които споделят опита на своите страни за здравните системи и други проблеми на общественото здраве.

Споменахте, че на откриването на конференцията са присъствали представителите на Вашата партньорска организация от Европа. Какво споделиха те?

Те подчертаха водещата роля на училищата по обществено здраве в обучението на кадри в здравния мениджмънт, в здравната политика и общественото здраве, тъй като това е една много комплексна, интердисциплинарна област, която изисква специфични познания в областта на мениджмънта, икономиката, медицината, така че това не би могло да се случи в друг университет, освен в Медицинския факултет по обществено здраве, защото специалистите, които излизат като наши дипломанти, са от голямо значение в различни групи и институции. Те биха могли да приложат своите знания по отношение на превенцията, ранна диагностика и най-вече за повишаване на здравната грамотност на населението.

Присъствието на европейските ви гости определено ви поставя на картата на Европа като форум. В този смисъл, какво е посланието към колегите ви?

Ние много отдавна сме членове на тези организации и заимстваме добри практики в обучението, в областта на здравната политика и общественото здраве. Това наше активно участие и този принос, който имаме от дълги години в тези организации, сега беше отбелязан чрез решението на президента на Асоциацията на училищата по обществено здраве и директора, като това бе оповестено още в първия ден на форума, че България ще бъде домакин на срещата на всички директори и декани на Училища по обществено здраве, което до момента не се е случвало. Ние ще бъдем домакин на такава среща през 2020 г. Досега този форум е провеждан в различни страни по света, тъй като тази организация включва над 140 институции по цял свят. И ние сме изключително щастливи, че 2020 г. е точно отделена за нас, защото както е известно тогава приключват много програми по наука, изследвания, политика и пр., включително след президентството на България в ЕС. Това е знакова година и сме изключително щастливи, че ще имаме възможност да сме домакини на това събитие точно тогава, защото много резултати от всички тези програми ще могат да бъдат оповестени.

.

.

.

.

Снимки: Здравен навигатор

Още от Обществено здраве

Няма статии в тази категория

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече