Това бе решено от Столичния общински съвет.

Да подобри здравеопазването и контрола над инфекциозните заболявания в ромските общности.

Организираха за първи път в рамките на МУ-София, първата международна Еразъм седмица за преподаватели.

Международната конференция на Факултет по обществено здраве, МУ-София, се проведе на 9-10 октомври 2017 г.

Международна конференция на Факултет по обществено здраве, МУ-София, ще се проведе на 9-10 октомври 2017 г.

Ще помагат за по-добро здравеопазване и контрол на инфекциозните заболявания в ромските общности.

Събитието ще се проведе в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ".

Това се случи на среща на преподаватели от Факултети и катедри по обществено здраве в страната.

Това коментира проф. Воденичаров, Факултет по обществено здраве.

От тази година Департаментът по биоетика при ЮНЕСКО обявява Първото глобално честване на Световен ден на биоетиката.

"Здравен политик, мениджър на 2015г."