"Здравен политик, мениджър на 2015г."

Здравният политик е този, който търси партньорство, а не разделение, твърди създателят и първи декан на Факултета по обществено здраве при МУ-София.

Приветствени слова към абсолвентите отправиха видни академични кадри.