Представи резултатите от актуализиран, междинен анализ на клиничното проучване GioTag.

Те се присъединяват към „Най-доброто за нашите деца и онкоболни”.

То е вече традиция в много европейски държави, заяви д-р Полина Лъжанска.

Предстои да се проведе от 24 до 25 oктомври 2019 г., София.

За закупуване на лекарства чрез Електронната система.

Подобряват живота на онкоболни пациенти.

Връзката между затлъстяването и неопластичните заболявания.

Това се вижда от обявление на интернет страницата на МЗ.

Дори след успешно лечение и добра прогноза.

Тя бе открита от д-р Росица Кръстева.

Информираха от Център за защита на правата в здравеопазването.