Наблюдават се изключително добри резултати при пациентите.

Това съобщи известният специалист проф. Пламен Кинов.

Това информира проф. Пламен Кинов от УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“.

Причината е съмнение за наличие на коронавирус.

Това коментира проф. Пламен Кинов, след поредния уебинар.

Кандидатът ще получи съдействие за обучение по езика.

Пореден уебинар на Катедра по ортопедия и травматология на МУ-София.

Извършиха в Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Св. Георги”.