На фондация „За Нашите Деца“ – Вечер на добродетелите.

Данните бяха изнесени от детските ендокринолози от УМБАЛ „Св. Марина“-Варна.

Вече има 2 монитора за проследяване на жизнените функции.

Възобновява обществена поръчка за изграждането на Национална детска болница.

Това се случва по инициативата „Капачки за бъдеще“.

По детска гастроентерология, хепатология и хранене на ESPGHAN се проведе във Варна.

Инициира ДКЦ „Св. Марина“-Варна.

Поводът е Световният ден на сърцето.

То е закупено със средства от благотворителни бягания.

Камарата на архитектите в България беше поискала спиране на процедурата.

Отчете проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на НЦЗПБ.