Добре дошли!
Електронното списание Здравен навигатор-Онкология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до списанието на лица без медицинско образование и без регистрация.
Добре дошли!
Списание Кардиология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.
Добре дошли!
Списание Неврология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.
Добре дошли!
Уважаеми читатели, представяме ви електронен вариант на списание „Здравен навигатор”, което издаваме и на печатен носител. Месечното издание е съвместна инициатива с Българския фармацевтичен съюз и достига до фармацевтичната общност у нас. Не се допуска достъп до списанието на лица без медицинско образование и без регистрация.
Добре дошли!
Електронното списание Здравен навигатор-Пeдиатрия съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до списанието на лица без медицинско образование и без регистрация.
Добре дошли!
Списание Ревматология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.
Специално издание, посветено на XVI Национален конгрес по хирургия с международно участие. Форумът се състоя между 4 и 7 oктомври 2018 г., в к.к. „Златни пясъци“. Здравен Навигатор-Хирургия събра на едно място някои от най-интересните впечатления и отзиви от провелото се събитие.

Разгледай последния брой онлайн

Добре дошли!
Списание Нефрология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.
Добре дошли!
Списание „Фамилна Медицина“ съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до дайджеста на лица без медицинско образование и без регистрация.
Добре дошли!
Списание Ендокринология съдържа единствено медицинска информация и има за цел да служи като справочен източник на лица с медицинско образование, след регистрация и приемане на изричното условие да ползват информацията единствено за собствени нужди. Не се допуска достъп до списанието на лица без медицинско образование и без регистрация.