Белодробен оток, хипертония, сърдечна недостатъчност - част от усложненията, които могат да настъпят.

Острата бъбречна недостатъчност е синдром, при който настъпва остро нарушение на екскреторната бъбречна функция с развитие на олигоанурия и азотемия. Причините, които могат да доведат до остра бъбречна недостатъчност са много, но условно се делят на преренални, ренални и постренални.


Пререналните етиологични фактори водят до намаляване на обема на циркулиращата кръв и до понижаване на бъбречното кръвоснабдяване. В резултат настъпва исхемия на бъбреците и намалява гломерулната филтрация. Развива се функционална бъбречна недостатъчност, която е обратима.


При реналната остра бъбречна недостатъчност настъпва токсично увреждане на бъбречните тубули от екзогенни или ендогенни нефротоксини.


Постреналните етиологични фактори водят до остро запушване на пикочните пътища, покачване на вътретубулното налягане, блокиране на гломерулната филтрация и преустановяване на диурезата.


Сред усложненията, които могат да настъпят са - белодробен оток, пневмония, хипертония, сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения, мозъчен оток, анемия и др.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече