Пациентът беше 78-годишен мъж от Баните.

Световни експерти за новостите в метода PCNL в последните 20 години.

Европейската комисия за акредитация на продължаващо медицинско образование (EACCME) акредитира форума с 14точки.

Ще се проведе на 13 и 14 април в София.

Това информираха от Министерството на здравеопазването.

Това напомни организаторът на събитието проф. И. Салтиров.

То ще продължи до края на годината.

Днес и утре столицата на Великобритания посреща световни специалисти в областта.

Отбелязаха Световния бъбречен ден.

Отбеляза Световния бъбречен ден столичната УМБАЛ „Св. Анна“.

Това информираха от Университетската специализирана болница по онкология.